เข้าดูตรงนี้ก่อนนะครับ

 
 
Picture of Admin User
มาสร้างบทเรียนอบบออนไลน์กัน
by Admin User - Monday, 5 March 2018, 12:42 AM
 

เชิญคุณครูของวิทยาลัยทุกท่าน จัดทำบทเรียนผ่านเว็ป เชื่อว่าจะช่วยส่งผลต่อคุณภาพทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  

Admin